มาตรฐานท่อ hdpe

มาตรฐานท่อ hdpe

ท่อ hdpe กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มของผู้รับเหมาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานประปาหรือระบบไฟฟ้า เนื่องจาก ท่อ hdpe  หรือที่เรียกกันอีกหนึ่งชื่อว่า ท่อ pe นั้นเป็นท่อที่ได้ผลิตขึ้นมาจากวัสดุที่มีคุณภาพและมีความหนาแน่นสูง เป็นพลาสติกพิเศษทางวิศวกรรม สามารถใช้ได้ทั้งงานไฟฟ้าและประปา โดยที่ไม่ผลเสีย ผลข้างเคียง ไม่ว่าจะนำท่อ hdpe ในการส่งน้ำระบบประปา ก็ไร้สารพิษ ปราศจากสารเคมี ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและอุปโภค หรือถ้าหากจะนำไปใช้ร้อยสายไฟฟ้า หรือสัญญาณต่างๆ ท่อ hdpe ก็มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี

ทั้งนี้ในการเลือกใช้งาน ท่อ hdpe ก็จะต้องเลือกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐาน ท่อ hdpe ดังต่อไปนี้

การเลือก ท่อ hdpe ใช้ถูกต้องตามมาตรฐาน

  1. ท่อ hdpe จะต้องผลิตขึ้นจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2000
  2. ท่อ hdpe จะต้องผลิตจากพลาสติกชนิด High Density Polyethylene ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานISO/TR 9080  หรือเทียบเท่า ทั้งนี้จะต้องได้รับใบรับรองจากผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่ได้มาตรฐาน มีMinimum Required Strength  ไม่น้อยกว่า 10.0  เมกะพาสคัล พร้อมทั้งหลักฐานะว่ามีเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตท่อ hdpe นั้นจะต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับสากลและน่าเชื่อถือ
  3. ขนาดของ ท่อ hdpe จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.  982-2548  หรือเทียบเท่า
  4. ท่อ hdpe จะต้องมีความหนาที่สม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอก มีความเรียบและไม่มีตำหนิที่จะเป็นผลเสียต่อการใช้งาน อีกทั้งปลายทั้งสองข้องจะต้องตั้งฉากกับแนวแกนท่อพร้อมทั้งมีหน้าตัดที่เรียบ ท่อ hdpe   จะต้องเป็นปลายเรียบเท่านั้น
  5. สำหรับวัสถุดิบในการผลิต hdpe จะต้องมีสาร High Density Polyetylene เป็นตัวหลักแล้ว อาจต้องเติมสารอื่นๆเพื่อคุณภาพเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการผลิตท่อ อีกทั้งยังจะต้องมา carbon black  ในปริมาณ 2.5+0.5 % ของน้ำหนักทั้งหมดอีกด้วย
  6. นอกจากนี้ในส่วนของอุปกรณ์ ท่อ hdpe จะต้องผลิตขึ้นมาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับตัวท่อ hdpe   ด้วย อีกทั้งจะต้องมีผลิตขึ้นมาจากโรงงานเดียวกันกับท่อ hdpe   เพื่อคุณภาพที่เทียบเท่า จะต้องผ่านมาตรฐาน ท่อ hdpe   ที่ถูกต้องด้วย

และนี่ก็เป็นข้อควรรู้ในการเลือกใช้งานท่อ hdpe   ตามมาตรฐานท่อ hdpe   ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อและตัดสินใจในการใช้งานได้ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้าง งานประปาและงานไฟฟ้า อีกทั้งควรเลือกซื้อกับบริษัทจัดจำหน่ายท่อ hdpe  ไทยก้าวไกลหรือตัวแทนจำหน่ายท่อ hdpe   ที่น่าเชื่อถือ มีความชัดเจนเรื่องมาตรฐานท่อ hdpe   พร้อมทั้งสามารถให้คำแนะนำในการใช้งานท่อ hdpe   ได้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะทำให้คุณได้รับท่อ hdpe   ที่มีคุณภาพมากที่สุดและสามารถทำงานและติดตั้งออกมาได้มีมาตรฐาน ใช้งานอย่างทนทานและยาวนานนั่นเอง