การชำระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ

bangkok bank
เลขที่บัญชี : 030-708781-7
ชื่อบัญชี : บริษัท ที.เจ.มิน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
สาขา : บิ๊กซีประชาอุทิศ 90
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ชื่อผู้เสียภาษี : บริษัท ที.เจ.มิน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 496/91 หมู่ 2 ตำบลคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0115553000946