ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัท ที.เจ.มิน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆดังนี้ ตัวแทนจำหน่าย ท่อ HDPE ท่อน้ำ HDPE อุปกรณ์ ท่อ PE เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แผ่นความร้อน บริการ งานเชื่อมท่อ HDPE ติดตั้งท่อ pe