เครื่องเชื่อมท่อ pe

ขายและให้เช่า เครื่องเชื่อมท่อ pe โครงสร้างเครื่อง ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั้งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิคส์ มีวาล์วมือโยกสำหรับบังคับการเคลื่อนที่เข้า-ออกพร้อม วาล์วปรับแรงดันและเกจวัดความดันเพื่อปรับแรงดันขณะเชื่อมท่อ แบ่งเป็นรุ่นต่างๆเพื่อการใช้งาน

เครื่องเชื่อท่อ HDPE

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 160 มิล

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 160 มิล

PW 160

สำหรับท่อขนาด 63-160 มม

โครงสร้างเครื่อง:

ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอยลักษณะคู่ 4 ชุด ตั้งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิคส์

ชุดปั๊มไฮดรอลิคส์:

มีวาล์วมือโยกสำหรับบังคับการเคลื่อนที่เข้า-ออกพร้อมวาล์วปรับแรงดันและเกจวัดความดันเพื่อปรับแรงดันขณะเชื่อมท่อ

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวาติดใบมีดข้างละ1อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอมมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น ภายนอกเคลือบด้วยเทฟลอนทั้งสองด้าน

ไส้ประกับ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคู่สำหรับยึดจับท่อตั้งแต่ขนาด 63.75. 90.110.125.140 และ 160มม.

ชุดควบคุม:

ประกอบด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อน ชุดควบคุมเครื่องปาดหน้าท่อและชุดตั้งเวลาการเชื่อมท่อ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

รายการ มิติ(มม) กำลังไฟฟ้า น้ำหนัก(กก)
โครงสร้างเครื่อง 920X410X400 33
ชุดปั๊มไฮดรอลิคส์ 640X430X440 0.75 KW./220 V. 53
ตัวปาดหน้าท่อเรียบ 390X360X350 0.58 KW./220 V. 10.6
แผ่นความร้อน 330X370X55 0.8 KW./220 V. 4
ชองใส่อุปกรณ์ 260X290X500 6

กระแสไฟฟ้า 220 v./50 HZ.
กำลังไฟฟ้า 2.33 KW

เครื่องเชื่อม PE ขนาด 160 มือหมุน

เครื่องเชื่อม PE ขนาด 160 มือหมุน

TNB 160

สำหรับท่อขนาด 63-160 มม

โครงสร้างเครื่อง:

ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั้งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิคส์

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวาติดใบมีด ข้างละ1อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอมมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น ภายนอกเคลือบด้วยเทฟ ลอนทั้งสองด้าน

ไส้ประกับ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคู่สำหรับยึดจับท่อตั้งแต่ขนาด 63.75. 90.110.125.140 และ 160มม.

ชุดควบคุม:

ประกอบด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อน ชุดควบคุมเครื่องปาดหน้า ท่อและชุดตั้งเวลาการเชื่อมท่อ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

รายการ มิติ(มม) กำลังไฟฟ้า น้ำหนัก(กก)
โครงสร้างเครื่อง 920X410X400 33
ตัวปาดหน้าท่อเรียบ 390X360X350 0.58 KW./220 V. 10.6
แผ่นความร้อน 330X370X55 0.8 KW./220 V. 4
ชองใส่อุปกรณ์ 260X290X500 6

กระแสไฟฟ้า 220 v./50 HZ.
กำลังไฟฟ้า 2.33 KW

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 250 มิล

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 250 มิล

รุ่น PW 250

สำหรับท่อขนาด 90 -250 มม

โครงสร้างเครื่อง:

ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั้งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิคส์

ชุดปั๊มไฮดรอลิคส์:

มีวาล์วมือโยกสำหรับบังคับการเคลื่อนที่เข้า-ออกพร้อม วาล์วปรับแรงดันและเกจวัดความดันเพื่อปรับแรงดันขณะเชื่อมท่อ

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวาติดใบมีด ข้างละ1อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอมมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น ภายนอกเคลือบด้วยเทฟลอนทั้งสองด้าน

ไส้ประกับ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคู่สำหรับยึดจับท่อตั้งแต่ขนาด 90.110.125.140.160.180.200.225 และ 250มม.

ชุดควบคุม:

ประกอบด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อน ชุดควบคุมเครื่องปาดหน้าท่อและชุดตั้งเวลาการเชื่อมท่อ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

รายการ มิติ(มม) กำลังไฟฟ้า น้ำหนัก(กก)
โครงสร้างเครื่อง 920X460X420 40
ชุดปั๊มไฮดรอลิคส์ 640X430X440 0.75 KW./220 V. 53
ตัวปาดหน้าท่อเรียบ 480X450X370 1.1 KW./220 V. 18.5
แผ่นความร้อน 450X440X55 1.88 KW./220 V. 8.5
ชองใส่อุปกรณ์ 300X390X600 10

กระแสไฟฟ้า 220 v./50 HZ.
กำลังไฟฟ้า 2.33 KW

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 315 มิล

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 315 มิล

รุ่น PW 315

สำหรับท่อขนาด 90 -315 มม

โครงสร้างเครื่อง:

ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั้งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิคส์

ชุดปั๊มไฮดรอลิคส์:

มีวาล์วมือโยกสำหรับบังคับการเคลื่อนที่เข้า-ออกพร้อม วาล์วปรับแรงดันและเกจวัดความดันเพื่อปรับแรงดันขณะเชื่อมท่อ

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวาติดใบมีด ข้างละ1อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอมมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น ภายนอกเคลือบด้วยเทฟลอนทั้งสองด้าน

ไส้ประกับ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคู่สำหรับยึดจับท่อตั้งแต่ขนาด 90.110.125.140.160.180.200.225.250.280 และ 315มม.

ชุดควบคุม:

ประกอบด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อน ชุดควบคุมเครื่องปาดหน้า ท่อและชุดตั้งเวลาการเชื่อมท่อ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

รายการ มิติ(มม) กำลังไฟฟ้า น้ำหนัก(กก)
โครงสร้างเครื่อง 1010×660×590 103
ชุดปั๊มไฮดรอลิคส์ 640X430X440 0.75 KW./220 V. 53
ตัวปาดหน้าท่อเรียบ 540×580×380 1.1 KW./220 V. 25
แผ่นความร้อน 580×460×55 3KW./220 V. 10.6
ชองใส่อุปกรณ์ 350×695×570 11

กระแสไฟฟ้า 220 v./50 HZ.
กำลังไฟฟ้า 4.75 KW

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 450 มิล

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 450 มิล

รุ่น PW 450

สำหรับท่อขนาด280-450 มม

โครงสร้างเครื่อง:

ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั้งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิคส์

ชุดปั๊มไฮดรอลิคส์:

มีวาล์วมือโยกสำหรับบังคับการเคลื่อนที่เข้า-ออกพร้อม วาล์วปรับแรงดันและเกจวัดความดันเพื่อปรับแรงดันขณะเชื่อมท่อ

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวาติดใบมีด ข้างละ1อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอมมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น ภายนอกเคลือบด้วยเทฟลอนทั้งสองด้าน

ไส้ประกับ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคู่สำหรับยึดจับท่อตั้งแต่ขนาด 280. 315.355.400.450 มม.

ชุดควบคุม:

ประกอบด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อน ชุดควบคุมเครื่องปาดหน้า ท่อและชุดตั้งเวลาการเชื่อมท่อ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

รายการ มิติ(มม) กำลังไฟฟ้า น้ำหนัก(กก)
โครงสร้างเครื่อง 1040×750×710 ไม่มีกำลังไฟฟ้า 550
ชุดปั๊มไฮดรอลิคส์ 688X318X450 1.5 KW./220 V. 38
ตัวปาดหน้าท่อเรียบ 690×212×866 1.5 KW./220 V. 60
แผ่นความร้อน 740×86×670 5.4KW./220 V. 23
ชองใส่อุปกรณ์ 625×460×580 ไม่มีกำลังไฟฟ้า 44

กระแสไฟฟ้า 220 v./50 HZ.
กำลังไฟฟ้า 4.75 KW

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 630 มิล

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 630 มิล

ยี่ห้อ TJM 630

สำหรับท่อขนาด 400 -630

โครงสร้างเครื่อง:

ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั้งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิคส์

ชุดปั๊มไฮดรอลิคส์:

มีวาล์วมือโยกสำหรับบังคับการเคลื่อนที่เข้า-ออกพร้อม วาล์วปรับแรงดันและเกจวัดความดันเพื่อปรับแรงดันขณะเชื่อมท่อ

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวาติดใบมีด ข้างละ1อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอมมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น ภายนอกเคลือบด้วยเทฟลอนทั้งสองด้าน

ไส้ประกับ:

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคู่สำหรับยึดจับท่อตั้งแต่ขนาด 400.450.500.560 และ630 มม.

ชุดควบคุม:

ประกอบด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อน ชุดควบคุมเครื่องปาดหน้า ท่อและชุดตั้งเวลาการเชื่อมท่อ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

รายการ มิติ(มม) กำลังไฟฟ้า
โครงสร้างเครื่อง 1572×1130×12550 ไม่มีกำลังไฟฟ้า
ชุดปั๊มไฮดรอลิคส์ 688X318X450 1.5 KW./380 V.
ตัวปาดหน้าท่อเรียบ 855×250×1160 1.5 KW./380 V.
แผ่นความร้อน 940×86×935 9.2KW./380 V.
ชองใส่อุปกรณ์ 735×620×782 ไม่มีกำลังไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า 380 v./50 HZ.
น้ำหนักรวม 800 กก.

มีรายการดังนี้

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 160 มิล
เครื่องเชื่อม PE ขนาด 160 มือหมุน
เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 250 มิล
เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 315 มิล
เครื่องเชื่อมท่อ HDPE ขนาด 450 มิล
เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 450 มิล
เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 630 มิล

ในประเทศ