อุปกรณ์ ท่อ Pe

อุปกรณ์ ท่อ Pe

อุปกรณ์ ท่อ Pe สามทางวาย สามทางวายฉาก ข้อลดกลม ข้องอ 45 องศา ประเก็นยาง ข้อต่อตรงเกลียวนอก ฝาปิดท่อพีอี อุปกรณ์ข้อต่อ HDPE  อุปกรณ์ข้อต่อ HDPE อุปกรณ์ข้อต่อ HDPE สตับเอ็น ข้องอ 90 องศา สามทาง

สามทางวาย

สามทางวาย

สามทางวายฉาก

สามทางวายฉาก

ข้อลดกลม

ข้อลดกลม

ข้องอ 45 องศา

ข้องอ 45 องศา

ประเก็นยาง

ประเก็นยาง

ข้อต่อตรงเกลียวนอก

ข้อต่อตรงเกลียวนอก

ฝาปิดท่อพีอี

ฝาปิดท่อพีอี

อุปกรณ์ข้อต่อ HDPE

อุปกรณ์ข้อต่อ HDPE

อุปกรณ์ข้อต่อ HDPE

อุปกรณ์ ข้อต่อ HDPE

อุปกรณ์ข้อต่อ HDPE

อุปกรณ์ ข้อ ต่อ HDPE

สตับเอ็น

สตับเอ็น

ข้องอ 90 องศา

ข้องอ 90 องศา

สามทาง

สามทาง

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

ในประเทศ