การเลือกซื้อ ท่อ hdpe

การเลือกซื้อ ท่อ hdpe

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้ท่อ hdpe ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ท่อ hdpe คือตัวเลือกสำหรับผู้รับเหมาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการท่อสำหรับใช้งานที่มีคุณภาพในระบบการประปา การไฟฟ้า ชลประทาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆอีกมากมาย เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ มีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน อีกทั้งยังติดตั้งได้ง่าย มีลักษณะคด งอ โค้งได้เข้ากับลักษณะงานอีกด้วย และแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ได้มีตัวแทนจำหน่าย ท่อ hdpe และบริษัทผู้ผลิตเกิดขึ้นจำนวนมาก แล้วเราจะเลือกซื้อท่อ hdpe ให้มีคุณภาพได้อย่างไร วันนี้เราเทคนิคดีๆในการเลือกท่อ hdpe มาฝาก เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาเลือกซื้อและตัดสินใจ

1.คุณสมบัติของผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายท่อ hdpe

สิ่งแรกที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือคุณสมบัติของผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายท่อ hdpe ที่เราเลือกซื้อ จะต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านท่อโดยเฉพาะ มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานตามหลักของผู้ผลิตท่อ อีกทั้งยังต้องมีความเชี่ยวชาญด้านท่อ hdpe โดยตรง สามารถแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในการเลือกซื้อ การใช้งาน การเลือกขนาดและชนิดให้ตรงกับสายงาน เพื่อที่จะทำให้เราได้มั่นใจว่าได้เลือกซื้อท่อ hdpe กับตัวแทนจำหน่ายท่อ hdpe และบริษัทที่มีคุณภาพด้านท่ออย่างแท้จริง

2.มาตรฐานท่อ hdpe

ท่อ hdpe จากบริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย ท่อ hdpe จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  มอก. 982-2548  หรือเทียบเท่า ผ่านการตรวจสอบและมีใบรับรองรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบที่โรงงานผลิตท่อจริง รวมไปถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะต้องมีคุณภาพ ประกอบขึ้นจากสาร High Density  Polyetylene อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของท่อ hdpe นอกจากนี้วัตดุดิบที่ใช้ในการผลิตท่อก็จะต้องมีเอกสารยืนยันคุณภาพเม็ดพลาสติกจากบริษัทที่ผลิตเม็ดพลาสติกในการประกอบท่อว่ามี Minimum Required Strength   ด้วย

3.เครื่องหมายท่อ hdpe

นอกจากนี้คุณจะต้องสังเกตถึงท่อ hdpe ที่มีการแสดงเครื่องหมายชัดเจนบนพื้นผิวภายนอกของท่อ hdpe ในทุกๆระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีอักษรของชื่อบริษัทผู้ผลิตและเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อและความหนาบอกไว้ มีการบอกชั้นแรงดันและชนิดของวัตถุดิบพร้อมทั้งหมายเลขรุ่นการผลิตและหมายเลขมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตอย่างชัดเจนและครบถ้วน

และนี่ก็เป็นข้อควรรู้ในการเลือกซื้อท่อ hdpe กับทางผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายท่อ hdpe และร้านค้าที่มีคุณภาพที่ผู้สนใจควรนำไปประกอบการตัดสินใจเพื่อที่จะได้ท่อ hdpe ที่ดีมีมาตรฐานไปใช้งานได้จริง มีคุณภาพแข็งแรง มีอายุที่คงทนยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพง่าย สะดวกต่อการทำงาน ติดตั้งง่าย อีกทั้งยังได้รับความคุ้มค่าและคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่ง